Sıvı Solucan Gübresi

Günümüzde solucan gübresi çok çeşitli formlarda kullanıcıya sunulmaktadır. Bunun sebebi ise tarım topraklarının farklı boyutlarda gübre gereksinimine ihtiyaç duymasıdır. Bu nedenle yapılan çalışmalar ile birlikte solucan gübresi geliştirilerek sıvı solucan formu elde edilmiş ve sıvı solucan gübresi ile birlikte solucan gübresi ayrı bir boyut kazanmış ve bu sayede insanların kullanımına sunulmuştur. Solucan gübresi ise bu ihtiyacı fazlası ile sağlamaktadır. Solucan gübresinin günümüzde kullanılan sıvı formu diğer formlar içerisinde en fazla tercih edilen formdur. Bunun sebebi ise sıvı solucan gübresinin çeşitli işlemler ile desteklenerek neredeyse piyasadaki en iyi gübreler ile mücadeleyi kazanır hale gelmektedir.

Zaman ilerledikçe gübre sanayi hızla gelişmekte ve tarım arazilerinde kullanılmak üzere çok çeşitli gübreler ortaya çıkmaktadır. Gelişen tarım teknolojileriyle birlikte de tarım ayrı bir önem kazanmış ve hasatta kayıplar azalmış ve bunun sonucunda da elde edilen verim artmıştır. Solucan gübresi de bu gelişmelere uyum sağlamış ve katı gübre üretimi ile yetinmeyerek solucan gübresinin sıvı formunu geliştirerek bu gelişmelere uyum sağlamıştır. Sıvı solucan gübresi, zaten zengin bir içeriğe sahip olan katı solucan gübresi formunun daha da geliştirerek ortaya çıkardığı sıvı gübresi formu ile piyasada yerini almıştır.

Solucan gübresinin sıvı formunun çok çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri ilse şu şekilde sıralayabiliriz;

  1. İlk olarak katı gübrenin nakliyesinde maddi anlamda zorluklar yaşanmasıdır. Katı solucan gübresi genellikle 25 kg luk çuvallarda nakliyesi mümkün olan bir gübre idi. Ancak sıvı formu ambalajlar ile daha kolay nakliyesi sağlanarak çiftçiye ulaştırılmaktadır.
  2. Sıvı solucan gübresi ambalaj olarak daha hijyenik ve dışardan çeşitli zararlıların bulaşmasına engel olunmaktadır. Gübrede ambalajlama oldukça önemlidir. Çünkü üretilen solucan gübresi dışarıdan herhangi bir etki ile tarım zararlısına maruz kalabilmektedir. Bu sebeple de sıvı solucan gübresinin üretilmesi ihtiyacı son derece önem kazanmıştı. Dışarıdan herhangi bir etki ile maruziyet yaşanması durumunda bitki için zararlı olabilecek bir maddenin gübre yolu ile taşınması bitki için oldukça zararlı bir sonuca yol açabilmektedir.
  3. Sıvı solucan gübresi katı gübrenin geliştirilmiş formudur ve dönümde daha fazla alanda uygulanabilmektedir. Bu sayede çiftçi açısından oldukça büyük alanlarda kullanımının sağlanması ile hem maddi açıdan sancılı bir dönemim yaşanması engelleyerek büyük tarım arazilerinin tamamında organik tarım yapılmasını sağlanmaktadır.
  4. Sıvı solucan gübresi katı solucan gübresinin içeriğin kat ve kat fazlasını içeriğinde barındırmaktadır. Bu sebeple bitkinin organlarında barındırdığı gıdalarda fazlalık yaratarak bitki için doğal bir doping etkisini sağlar.
  5. Sıvı solucan gübresi bitki için kesinlikle yanma yapmaz. Bunun sebebi ise içeriğinde bitki için zararlı hiçbir gıdayı içeriğinde barındırmaz. Üretimin ilk aşamasından itibaren tamamen organik bir yapıya sahiptir. Bu sebeple bitkiye zararlı hiçbir gıdayı bünyesinde barındırmaz. Ve bitkide meydana gelebilecek yanmaya sebep olmamaktadır.

Sıvı solucan gübresinin çok çeşitli yararlarını sizler için sıralamış bulunduk. Sıvı solucan gübresi piyasadaki birçok gübre ile kıyaslandığında içerik olarak onlara üstünlük sağlamaktadır. İthal gübrelerin içiriğinde barındırdığı birçok gıdayı solucan gübresi kendisi barındırmakta ve sıvı solucan gübresi ise daha fazlasını barındırmaktadır. Ayrıca ithal olarak ülkemize getirilen bu gübrelere ihtiyaç da solucan gübresi ile azalmaktadır. Ülkemiz son yıllarda adeta ithal gübre pazarına dönmüş ve bu gübrelerin maliyeti çiftçi için büyük bir yük oluşturmaktadır. Solucan gübresi ise tamamı yerli üretimi ile ithal gübrelerin yerini alabilecek kapasitede bir gübredir.

Bunun farkında olan birçok üretici de solucan gübresi üretiminde bulunmaktadır. Solucan gübresi maliyet olarak pek büyük bir yük oluşturmamaktadır. Bu nedenle şuan piyasada bulunan gübrelerin yerini çok rahat olarak alabilmekte ve içerik olarak da gücünü göstermektedir.

Solucan gübresi ayrı tarım zararlılarına karşı bitki direncini de artırmaktadır.

Bitkinin tarım zararlılarına karşı mücadelede doğal bir direnç mekanizması oluşturarak bitki için vitamin deposu sağlamaktadır. Uzun yıllardan beri tarım toprakların da kullanılan herbisitler sebebiyle tarım toprakları büyük zararlar görmüş ve bunun sonucunda da tarım ülkemiz tarım topraklarının büyük bir kısmını kaybetmiştir. Daha sonradan bunun farkına varan çiftçiler ise çok geç kalmış ve tarım topraklarının fazlası kullanılamayacak vaziyette bulunmaktadır. Tarım arazilerinde yabancı otlarla ve tarım zararlısı olan böceklerde mücadelede bitki direncinde sıvı solucan gübresi de kullanılabilir. Sıvı solucan gübresi bitki için doğal bir direnç mekanizması oluşturmaktadır. Sıvı solucan gübresi direk olarak bitki metabolizmasına etki ederek bitki içeriğinde doğal olarak bulunan direnç mekanizması etki ederek yarar sağlamaktadır.

Tarımda verim artışının sağlanmasında da sıvı solucan gübresinin kullanımı önemlidir.

Sıvı solucan gübresinin kullanıldığı topraklarda gözle görülür farklılıkların olduğu birçok insan tarafından gözlemlenmiştir. Solucan gübresinin bu şekilde gözle görülen farklılıkları sağlaması da solucan gübresinin kullanılması için yeterli sebeplerden birisidir. Solucan gübresinin besleyici özelliği ile birlikte bitki yeterli gıdayı topraktan alarak emsallerine nazaran daha fazla büyüme sağlamaktadır.

Diğer Yazılar

Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?

Tüm merak ettikleriniz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Menü