Neden Solucan Gübresi?

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYINLARI derki;

Biyolojik gübre tanımlamasına girmese de konu ile ilişkisi açısından son dönemde agroekolojistlerinsıkça gündeme getirdikleri ve kullanımı gittikçe yaygınlaşmakta olan “Solucan Gübresi” nden burada bahsetmek yararlı olacaktır. Topraklardaki hayvansal organizmalar arasında önemli bir yer tutan solucanların beslenmek için vücutlarından geçirdikleri toprağın kapsamış olduğu mineralleri çözerek dışarı atması ve bu atıkların bitki besin değerinin yüksek olması araştırıcıların her zaman dikkatini çeken bir konudur.

Ekolojik tarımda kaydedilen gelişmeye paralel olarak, solucanların bu özelliklerinin değerlendirilmesi sonucunda “Biohumus” veya “Vermikompost” adı ile de anılan solucan gübresi üretimi ve kullanımı hız kazanmış bulunmaktadır. Solucanların hızlı üremelerinden yararlanılarak kurulan solucan çiftliklerinde, daha çok Kaliforniya Solucanı, Humbricus rubellis ve Eisenia foetida, Dendrobena veneta türlerindeki solucanlar yetiştirilmektedir.

Bu solucan türlerinin organik gübreler ve bitkisel materyal ( ağaç kabukları, yaprak, saman, sebze ve meyve artıkları ) ile beslenmeleri ve buorganik materyali vücutlarından geçirmeleri ile ürettikleri yüksek değerlikli gübre, organik birkompostlaşma sonucu ortaya çıktığından Biohumus veya Vermikompost olarak adlandırılmaktadır. Bu gübrenin yüksek değerlikli olmasının nedeni, bitki besin elementlerini çözünmüş ve bitkiler için hemen yararlanılabilir formda içermesi yanında, bitki gelişimi için önem taşıyan pek çok organik bileşiği ve bakteri, fungus gibi yararlı mikroorganizmaları içermesidir.

Solucanların sindirimsisteminden geçen organik atıklardaki mikro besin elementleri doğal bir şekilde kileytlenerek dışarıatıldığından ve koloidal formda olduklarından toprakta kayba uğramadan bitkiler tarafından kolay bir şekilde alınabilmektedir. Bu gübre ayrıca amino asit, enzim, humik asit, fulvik asit gibi bitki gelişimini hızlandıran organik bileşikleri kapsadığından bitkilere uygulandığında fitohormonaktivitesini yükseltmekte ve hastalıklara karşı direnci artırmaktadır. Biohumus simbiotik azotbağlaması yapan Rhizobium bakterilerini ve asimbiotik azot bağlayan bakterileri de içerir. Bu nedenle topraklara uygulandığında azot kazancını artırmaktadır. Tüm bu özellikleri ile solucan gübresi biyolojik gübre materyali olarak değerlendirilmekte, üretilmekte ve pazarlanmaktadır.

Diğer Yazılar

Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?

Tüm merak ettikleriniz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Menü